12 Doa Terbaik di Akhir Ramadan yang Bisa Kalian Baca

Selasa, 04 Mei 2021 18:44 Penulis: Dhia Amira
12 Doa Terbaik di Akhir Ramadan yang Bisa Kalian Baca
Ilustrasi (credit: Freepik)


Kapanlagi Plus - Berdoa merupakan sebuah hal yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapatkan perlindungan, kebaikan, keridhoan, dan lainnya dari Allah SWT. Bahkan doa menjadi salah satu jembatan terbaik yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat pada Allah SWT. Semua doa adalah terbaik, namun ada pula beberapa doa terbaik di akhir Ramadan yang bisa kalian baca dan jalankan.

Doa di hari biasa memang didengar oleh Allah SWT, namun pada bulan Ramadan akan 2 hingga 3 kali lipat lebih didengarkan oleh Allah SWT. Hal ini karena, bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi seluruh umat muslim di dunia. Tidak heran banyak sekali muslim yang berlomba-lomba dalam beribadah hingga berdoa meminta kebaikan pada Allah SWT.

Dan berikut ini ada 12 doa terbaik di akhir Ramadan yang bisa kalian baca dengan hati ikhlas karena Allah Ta'Ala. Yuk langsung saja dicek KLovers.

 

1. Doa Qunut

Doa terbaik di akhir Ramadan yang pertama yaitu ada doa Qunut. Doa yang sunnah saat dibaca pada sholat subuh ini ternyata memiliki hal baik bila dibaca saat akhir Ramadan. Berikut bacaan doa Qunut tersebut:

"Allahhummahdinii fiiman hadait. Wa'a finii fiman 'aafait. Wa tawallanii fiiman tawal-laiit. Wa baarik lii fiimaa a'thait. Wa qinii syarra maa qadhait. Fainnaka taqdhii walaa yuqdha 'alaik. Wa innahu laayadzilu man walait."

"Wa laa ya'izzu man 'aadait. Tabaa rakta rabbanaa wata'aalait. Falakalhamdu 'alaa maaqadhait. Astaghfiruka wa'atuubu ilaik. Wasallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa'alaa aalihi washahbihi wasallam."

Artinya: Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, maafkanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau maafkan, tolonglah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tolong, berkatilah aku dalam semua pemberian-Mu, dan peliharalah aku berkat karunia-Mu dari keburukan qada-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah yang memberi keputusan dan tiada seorang pun yang menetapkan keputusan terhadap-Mu, dan sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau musuhi.

Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami lagi Maha tinggi, bagi-Mu segala puji atas semua keputusan-Mu. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu, dan segala salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan juga segenap keluarga dan para sahabatnya.

 

2. Malam Lailatul Qadar

Doa terbaik di akhir Ramadan selanjutnya yaitu ada doa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan yang jatuh pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman:

"Syahru ramadaanallazii unzila fiihil-qur'aanu hudal lin-naasi wa bayyinaatim minal-hudaa wal-furqaan, fa man syahida mingkumusy-syahra falyasum-h, wa mang kaana mariidan au 'alaa safarin fa 'iddatum min ayyaamin ukhar, yuriidullaahu bikumul-yusra wa laa yuriidu bikumul-'usra wa litukmilul-'iddata wa litukabbirullaaha 'alaa maa hadaakum wa la'allakum tasykurun."

Artinya:

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Adh Dhuba'i dari Kahmas bin al-Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Aisyah ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam apakah Lailatul Qadar, apakah yang aku ucapkan padanya?"

Beliau mengatakan: "Ucapkan: Allaahumma innaka 'afuwwun kariimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampunan dan Maha Pemurah, Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku.

Abu Isa berkata, "Hadis ini adalah hadis hasan sahih. (H.R. Tirmidzi 3435 diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah 3840, Ahmad 24215, 24320, 24322, 24330, 24559, dan 25018)."

 

3. Doa Akhir Ramadan 1

Jabir bin Abdillah ra dari Muhammad al Mustafa SAW berkata: "Siapa yang membaca doa ini di malam terakhir Ramadan, ia akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan: menjumpai Ramadan mendatang atau pengampunan dan rahmat Allah."

Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirakhmati bukan yang hampa semata."

 

4. Doa Akhir Ramadan 2

Kemudian selanjutnya yaitu ada doa akhir Ramadan yang kedua. Berikut bacaan tersebut:

"Ya Allah, aku mohon dengan perantaraan Rahmat, keluhuran, kebaikan, ampunan, karunia, kebaikan, dan pemberianMu. Janganlah Engkau menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan terakhirku. Sudilah kiranya Engkau mengantar aku hingga Ramadan berikutnya dalam keadaan yang paling baik dan perlihatkan aku hilal Ramadan berikutnya bersama dengan orang-orang yang melihat keleluasaan rakhmatMu. Limpahkanlah anugerahMu. Tiada Tuhan selain Allah."

 

5. Doa Akhir Ramadan 3

Setelah itu dilanjuti dengan bacaan doa akhir Ramadan 3:

"Ya Allah, aku memohon padaMu, sudilah Engkau mencurahkan RakhmatMu pada Muhammad dan keluargaNya dan jadikan juga bulan ini penuh dengan keagungan Ramadan yang sudah berlalu dari kami sejak Kau turunkan ke dunia ini sebagai sebuah berkah di dalam menjaga agama, jiwa dan semua kebutuhanku. Berilah aku berkat untuk mengatasi semua masalah, sempurnakan juga pemberian nikmatMu ini, palingkan aku dari semua keburukan dan hias aku dengan pakaian kesucian pada bulan ini."

 

6. Doa Akhir Ramadan 4

Kemudian ada pula doa terbaik di akhir Ramadan 4 yang bisa kalian baca. Berikut arti dari doa tersebut:

"Ya Allah, hamba berharap jangan Engkau jadikan puasa ini menjadi puasa terakhir di dalam kehidupanku. Andai Engkau memiliki ketetapan sebaliknya, maka hamba mohon untuk menjadikan puasaku menjadi puasa yang penuh dengan rahmat dan bukan sebuah puasa yang sia-sia serta tidak berarti. Jika ada dosaku yang belum Engkau ampuni atau siksaan yang akan aku dapatkan karena dosa tersebut sehingga menyebabkan terbit fajar pada malam ini atau bulan ini berlalu, maka hamba mohon ampunilah hamba wahai dzat yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi."

 

7. Doa Akhir Ramadan 5

Berikut ini beberapa doa akhir Ramadan 5 tersebut:

"Ya Allah, terima puasaku dengan sebaik mungkin penerimaan, pengampunan, kemurahan dan juga hakikat keridhaanMu sehingga akhirnya Kau bisa memenangkanku dalam segala kebaikan dan semua anugerah yang sudah Engkau curahkan pada bulan yang suci ini. Selamatkan hamba dalam rasa bimbang pada bencana yang sedang mengintai dan juga doa berkepanjangan. Dengan rahmatMu, golongkan aku pada orang yang mendapat keutamaan malam al-Qadar, malam yang sudah Engkau tetapkan menjadi malam baik dari seribu bulan di dalam keagungan ganjaran, keindahan syukur, kemuliaan perbendaharaan, panjang umur serta kemudahan yang berkepanjangan."

 

8. Doa akhir Ramadan 6

Doa ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah sebagai doa perpisahan bulan Ramadan malam ke-28 dan malam ke-29:

"Ya Allah, Ramadan sebentar lagi akan berlalu, Aku mohonkan padaMu dengan perantaraan WajahMu yang mulia, dengan perantaraan kalimatMu yang sempurna, seandainya masih bersisa padaku dosa yang belum Kau ampuni, atau dosa yang menyebabkan aku disiksa karenanya atau hingga berlalunya bulan Ramadan ini, maka ampunilah semuanya ya Allah."

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau berketetapan sebaliknya maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati dan bukan puasa yang hampa semata Maha Suci Allah dengan segala Firmannya. Amin."

 

9. Doa Akhir Ramadan 7

"Ya Allah, berilah hamba petunjuk menuju pada keridhaanMu dan jangalah Kau memberikan jalan pada syaitan agar menguasai aku. Jadikan syurga bagiku sebagai tempat untuk tinggal dan peristirahatanku, wahai pemenuh keperluan bagi orang yang meminta."

 

10. Doa Ramadan 8

"Ya Allah, penuhkan hidupku dengan banyak amalan sunnah dan muliakan aku dengan terkabulnya seluruh doaku. Dekatkan perantaraanku padaMu diantara semua perantara, wahai yang tak sibuk dengan permintaan orang yang meminta."

 

11. Doa Ramadan 9

"Ya Allah, liputi aku dengan rahmat dan berikan juga padaku taufiq serta penjagaan. Sucikan hatiku dan juga noda fitnah wahai pengasih para hambaNya yang mukmin."

 

12. Doa Ramadan 10

Dan yang terakhir yaitu ada doa terbaik Ramadan 10 yang menjadi sebuah doa terbaik di akhir Ramadan. Berikut ini doa terbaik akhir Ramadan 10:

"Ya Allah, jadikan puasaku disertai dengan syukur dan juga penerima di atas keridhaanMu dan juga keridhaan rasul. Cabangnya kukuh dan juga kuat berkat pokoknya dan akhirnya, terima hakikat kefardauan puasa Ramadan dan juga ikhlaskan hati saat melakukannya hanya semata untuk Allah SWT."

Itulah 12 doa terbaik di akhir Ramadan yang bisa kalian baca. Semoga dengan mengetahui dan membaca doa terbaik di akhir Ramadan ini ibadah kalian pada Allah SWT di bulan Ramadan semakin sempurna.

 

(kpl/dhm)

Editor:

Dhia AmiraMORE STORIES
REKOMENDASI