10 Bacaan Surat Pendek untuk Sholat Tarawih, Mudah Dihafalkan

Sabtu, 16 Mei 2020 09:22 Penulis: Dhia Amira
10 Bacaan Surat Pendek untuk Sholat Tarawih, Mudah Dihafalkan
Ilustrasi (credit: Pixabay)


Kapanlagi Plus - Dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan selain berpuasa, ada beberapa ibadah sunnah yang dapat kita lakukan, salah satunya yaitu sholat tarawih berjamaah. Dalam melaksanakan sholat tarawih berjamaah, rakaat yang dilakukan berbeda-beda, tetapi kebanyakan di Indonesia melaksanakan 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Tentu saja 8 rakaat ini juga berbeda-beda, ada yang menjalankan 2 rakaat 1 kali salam dan ada juga yang melaksanakan 4 rakaat 1 kali salam.

-------------

Bikin Ramadanmu Tak Terlupakan, Buka Puasa Ditemani Artis

Gabung KapanLagi Buka Bareng, event buka puasa online bersama Pandji Pragiwaksono dan Tasya Farasya 16 Mei ini. Bakal ada Chef Vania Wibisono, band Reality Club dan HIVI! juga. Caranya? Daftar dulu di sini, dan isi data diri kamu. Semuanya GRATIS. Baca panduan lengkap di sini.

-------------

Tarawih sendiri merupakan, sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada saat bulan Ramadhan. Tarawih sendiri memiliki arti waktu sesaat untuk istirahat. Dalam melaksanakan sholat tarawih juga tetap sama seperti dengan sholat wajib yang biasa kita kerjakan selama 5 waktu, dan tentu saja menggunakan surat-surat yang ada di kitab suci Al Quran. Untuk itu, inilah bacaan surat pendek untuk sholat tarawih yang tentu saja mudah untuk dihafalkan.

 

 

 

 

 

1. Surat An-Nas

Bismillahirrahmaanirrahiim

qul a'uzu birabbin-nas

malikin-nas

ilahin-nas

min syarril-waswasil-khannas

allazi yuwaswisu fi sudurin-nas

minal-jinnati wan-nas

Artinya:

Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia."

 

 

2. Surat At-Takatsur

Bismillahirrahmaanirrahiim

al-hakumut-takasur

hatta zurtumul-maqabir

kalla saufa ta'lamun

summa kalla saufa ta'lamun

kalla lau ta'lamuna 'ilmal-yaqin

latarawunnal-jahim

summa latarawunnaha 'ainal-yaqin

summa latus'alunna yauma'izin 'anin-na'im

Artinya:

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.

Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri,

kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).

 

 

3. Surat Al-Lahab

Bismillahirrahmaanirrahiim

tabbat yada abi lahabiw wa tabb

ma agna 'an-hu maluhu wa ma kasab

sayasla naran zata lahab

wamra'atuh, hammalatal-hatab

fi jidiha hablum mim masad

Artinya:

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!

Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).

Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah).

Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

 

 

4. Surat Al-Ikhlas

Bismillahirrahmaanirrahiim

Qul Huwallahu Ahad

Allahu sh-shamad

Lam yalid walam yuulad

Wa lam Yakun Lahu kufuwan ahad

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Allah tempat meminta segala sesuatu.

(Allah) tidak beranak dan tidak pula di peranakkan.

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

 

 

5. Surat Al-Humazah

Bismillahirrahmaanirrahiim

Wailul likulli humazatil lumazat

Al-ladzii jama'a maa law wa'addadah

Yahsabu anna maa lahuu akhladah

Kallaa layunbadzanna fiil huthamat

Wamaa adraaka maal huthamat

Naarullahil muuqadat

Allatii tath-thali'u 'alal af-idat

Innahaa 'alaihim mu'shadat

Fii 'amadim mumad-dadat

Artinya:

Celaka lah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.

Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah.

Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hutamah itu?

(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati.

Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

 

 

6. Surat Al-Quraisy

Bismillahirrahmaanirrahiim

Li-iilaafi quraisyin

Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif

Falya'buduu rabba haadzal bait

Al ladzii ath'amahum minjuu'in wa aamanahum min khauf

Artinya:

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

 

 

7. Surat Al-Maun

Bismillahirrahmaanirrahiim

Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin

Fadzaalikal-ladzii yadu' 'ul yatiim

Walaa yahudh-dhu 'alaa tha'aamil miskiin

Fawailul-lilmushalliin

Al ladziina hum 'an shalaatihim saahuun

Al ladziina hum yuraa-uun

Wayamna'uunal maa'uun

Artinya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.

Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Maka celaka lah orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberikan) bantuan.

 

 

8. Surat Al-Kautsar

Bismillahirrahmaanirrahiim

Innaa a'thainaakal kautsar

Fashalli lirabbika wanhar

Innsyaani-aka huwal abtar

Artinya:

Sungguh, kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.

Maka laksanakan lah sholat karena tuhanmu, dan berkurban lah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

Sungguh, orang-orang yang membenci mu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).

 

 

9. Surat Al-Kafirun

Bismillahirrahmaanirrahiim

Qul yaa ayyuhaal kaafiruun

Laa a'budu maa ta'buduun

Wa laa antum 'aabiduuna maa a'bud

Walaa anaa 'aabidum maa 'abadtum

Walaa antum 'aabiduuna maa a'bud

Lakum diinukum waliya diin

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir!

aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,

dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,

dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

 

 

10. Surat An-Nasr

Bismillahirrahmaanirrahiim

Iza ja'a nasrullahi wal-fat-h

wa ra'aitan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja

fa sabbih bihamdi rabbika wastagfir-h, innahu kana tawwaba

Artinya:

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.

maka bertasbih lah dalam dengan Tuhan mu dan mohon lah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.

Itulah 10 surat untuk tarawih yang dapat kalian hafalkan dengan mudah. Dan dapat dengan lancar melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid atau di rumah secara berjamaah.

 

 

(kpl/dhm/gen)

Editor:

Dhia AmiraMORE STORIES
REKOMENDASI